19 март, 2018

ISBN има вече 25 г. история в България


Знаете ли, че Международният стандартен номер на книгата (International Standard Book Number - ISBN) има вече 25 г. история в България? Националният регистър на издаваните книги се поддържа от НБКМ. По негови данни, през изминалата 2017 г. са регистрирани 235 нови издатели. 11400 издания (рекорден брой), заявени от 1328 издатели са получили ISBN. 10 % от тях са електронни издания. Само големите издателства у нас предлагат по около 100 - 200 заглавия годишно, докато за останалите, преобладаващият брой е от 1 до 3 книги годишно. Българските издания са 55 %, чуждите 24 %, а учебната литература е 21 %.


Няма коментари: