14 ноември, 2008

Импакт фактор

Импакт факторът е въведен от Е. Гарфилд за да измери влиянието на научните  списания  в дадена научна дисциплина. Импакт-факторът на научните издания се предоставя от Института за научна информация на САЩ (ISI). Как се определя?
Ако в две последователни години дадено списание е публикувало общо С статии, а в следващата година в научната литература са открити В техни цитати, то импакт факторът на списанието за тази година се определя чрез IF = B / C.
Важен е и фактора Време на отзвук (Response time) - или това е времето, след което една научна публикация получава своя първи цитат.
Базата данни SCOPUS използва друг индикатор - ранг или Scimago Journal Rank, който измерва престижа на научните периодични издания.

Няма коментари: