22 март, 2018

4 EBSCO обучителни семинара

http://www.bic.bg БИК организира за своите членове 4 обучителни семинара с лектор Мартин Колман, обучител за EBSCO. Той ще представи различни методи за търсене на научна информация в базите данни MEDLINE Complete, Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Academic Collection, eBook Business Collection и EDS.
• 26.03.2018 г. от 13,00 ч. в Медицински университет, гр. Пловдив;
• 27.03.2018 г. от 12,30 ч. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов;
• 28.03.2018 г. от 13,00 ч. в... Национална спортна академия „В. Левски“, гр. София;
• 29.03.2018 г. от 11,00 ч. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.
Семинарите са отворени за изследователи, университетски преподаватели, лекари, докторанти, студенти и библиотекари от институциите-домакини, както и за колеги от други организации членове на БИК.

Няма коментари: