13 октомври, 2017

Директива 96/9 / ЕО относно правната защита на базите данни

Запознайте се с обобщения доклад от общественото допитване относно оценката на Директива 96/9 / ЕО за правната защита на базите данни.
http://mailchi.mp/3e019ad66ed6/eblida-newsletter-issue-october?e=72f925ef45#summary

Няма коментари: