19 октомври, 2016

Как да различите Result Clicks от Record Views при статистиката за използване на бази данни ?


В COUNTER Code of Practice 4 - стандарт за уеб статистика броят кликвания върху резултати и преглед на записи са различни статистически показатели за използване на бази данни и платформи и заменят остарелите сесии (Sessions). Основната разлика между показателите е, че за кликвания върху резултати се броят всички кликвания от показания след търсене списък с резултати, включително връзки към външни ресурси (напр. Open URL резолвъри), както и записи, включени във базите данни, докато прегледът на записи обхваща само разглеждането на подробните метаданни (напр. резюме) на определен запис (елемент) в дадена база данни на тази платформа. Чрез включването на кликвания върху връзки към външни ресурси, показателят кликвания върху резултати има за цел да покаже стойността на базата данни въз основа на активността на потребителите - дори когато пълният текст не е разглеждан. Имайте предвид, че кликванията върху резултатите в Record View може да отразява едно и също действие от страна на потребителя и поради тази причина използването на тези два показателя е добре да се използват поотделно при оценка на дадена база данни.

Няма коментари: