14 септември, 2022

Препоръките на UNESCO за за отворена наука

Запознайте се с препоръките на UNESCO, които очертават общата дефиниция, споделени ценности, принципи и стандарти за отворена наука на международно ниво и предлагат набор от действия, водещи до  насърчаване на отворената наука. За да постигне целта си, основните цели и области на действие на тези препоръки са следните:

 i. Насърчаване на общо разбиране за отворената наука, свързаните с нея ползи и предизвикателства, както и различни пътища към отворената наука;

ii. Разработване на благоприятна политическа среда за отворена наука;

iii. Инвестиране в отворени научни инфраструктури и услуги;

iv. Инвестиране в човешки ресурси, обучение, образование, цифрова грамотност и изграждане на капацитет за отворена наука;

v. Насърчаване на култура на отворена наука и съгласуване на стимулите за отворена наука;

vi. Насърчаване на иновативни подходи за отворена наука на различни етапи от научния процес;

vii. Насърчаване на сътрудничество между множеството заинтересовани страни в контекста на отворената наука и с оглед на намаляване на пропуските в цифровите, технологичните и познанията.Няма коментари: