14 септември, 2022

Препоръките на UNESCO за за отворена наука

Запознайте се с препоръките на UNESCO, които очертават общата дефиниция, споделени ценности, принципи и стандарти за отворена наука на международно ниво и предлагат набор от действия, водещи до  насърчаване на отворената наука. За да постигне целта си, основните цели и области на действие на тези препоръки са следните:

 i. Насърчаване на общо разбиране за отворената наука, свързаните с нея ползи и предизвикателства, както и различни пътища към отворената наука;

ii. Разработване на благоприятна политическа среда за отворена наука;

iii. Инвестиране в отворени научни инфраструктури и услуги;

iv. Инвестиране в човешки ресурси, обучение, образование, цифрова грамотност и изграждане на капацитет за отворена наука;

v. Насърчаване на култура на отворена наука и съгласуване на стимулите за отворена наука;

vi. Насърчаване на иновативни подходи за отворена наука на различни етапи от научния процес;

vii. Насърчаване на сътрудничество между множеството заинтересовани страни в контекста на отворената наука и с оглед на намаляване на пропуските в цифровите, технологичните и познанията.23 август, 2022

Електронни книги по библиотекознание в ScienceDirect


Вероятно вече сте посетили  новата колекция от електронни книги по абонамент на Министерството на образованието и науката на България. Freedom Collection Books предлага около 5900 научни и академични заглавия от електронни книги, хоствани на платформата ScienceDirect. Колекцията включва монографии, серии от книги и наръчници, обхващащи всички предметни области от преди 5 години. Ето сeлектирана библиография от книги за библиотечно продължаващо обучение:

Collaboration and the Academic Library. Internal and External, Local and Regional, National and International. 2018

Conversations with Leading Academic and Research Library Directors. International Perspectives on Library Management. 2019

Creating a New Library. Recipes for Transformation. 2017

Designing Effective Library Tutorials. A Guide for Accommodating Multiple Learning Styles. 2012

Emerging Library Technologies.It's Not Just for Geeks. 2018

The Experiential Library. Transforming Academic and Research Libraries Through the Power of Experiential Learning. 2017

Fundraising. How to Raise Money for Your Library Using Social Media. 2018

Growing your Library Career with Social Media. 2018

Inherent Strategies in Library Management. 2017

Library Consortia. Practical Guide for Library Managers. 2016

Library Storage Facilities. From Planning to Construction to Operation. 2018

Planning Academic Library Orientations. Case Studies From Around the World. 2018

Technology, Change and the Academic Library.Case Studies, Trends and Reflections. 2020

15 април, 2022

Портал на EBSCO за онлайн обучения

Посетете портала на EBSCO за онлайн обучителни сесии за Централна и Югоизточна Европа. Тяхната цел е подпомагане на обслужването на потребителите и подобряване на резултатите от изследванията. https://more.ebsco.com/CE-European-Training-Portal.html14 април, 2022

Временен достъп до електронни книги и списания на издателство Bentham Science

От 1 март до 31 май 2022 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science за 25 библиотеки в страната. За всички регистрирани участници адресът за достъп е: www.eurekaselect.com.11 октомври, 2021

Калкулатор за изчисляване на пространство в библиотеките

Използвайте ProQuest калкулатора по-долу, за да прецените колко място бихте могли да спестите във Вашата библиотека. С него можете да прецените колко място и разходи можете да спестите, като замените хартиените копия на книги, периодични издания, архивни материали, вестници, партитури, правителствени документи и DVD дискове с електронни. Калкулаторът може да ви даде ориентировъчно информация за големината на пространството. Работи в инчове и сантиметри.09 юни, 2021

Обучителен семинар „Насърчаване на академичния състав за ефективно използване на дигитални технологии“

👉 Българският информационен консорциум Ви кани на обучителен семинар „Насърчаване на академичния състав за ефективно използване на дигитални технологии“, който е първи модул от програмата „Дигитална компетентност на библиотечните и информационни специалисти в библиотеки, членове на Български информационен консорциум“.

Семинарът ще се проведе на 22.06.2021 г. (вторник), Голям салон, Централна сграда на БАН, ул. 15 ноември №1, гр. София.

Програмата е базирана на анализа от проведено проучване сред членовете на тема „Дигитална компетентност на библиотечните и информационни специалисти в библиотеки, членове на Български информационен консорциум“. Управителният съвет на БИК вярва, че инициативата ще допринесе за насърчаване на дигиталната трансформация в библиотечната практика чрез развитието и усъвършенстване на цифровите умения на библиотечните и информационни специалисти. Повече информация на сайта на БИК.

18 април, 2021

Сайтове и проекти в помощ на разпознаването на фалшиватa наука

 


Catalogue of Bias  Поддържа се от Центъра за медицина, основана на доказателства на Оксфордския университет. Изброяват и определят  пристрастия, които могат да проникнат в медицината и науката, в ясна, лесна за навигация платформа.

The Cultural Cognition Project at Yale Law School  Проектът на Юридическото училище в Йейл изследва как културните ценности формират обществените възприятия и разглежда отблизо тенденциите в научната грамотност и комуникация.

Pew Research Center Science Центърът провежда анкети и анализи за общественото възприемане и отношение към науката.

Retraction Watch Center for Scientific Integrity поддържа безплатна база данни за оттеглени/ спрени от научните списания статии, ресурси, както и възгледи върху научния процес.

Science Literacy Foundation е основана през 2020 г. от научни журналисти и комуникатори. Тя предоставя информация и инструменти, както и безвъзмездни средства за репортери и читатели.

12 март, 2021

 


От 1 март до 30 април 2021 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до колекцията от учебници на Thieme Publishers – MedOne Education за 11 библиотеки в страната. Mедицинската платформа за обучение предоставя на потребителите достъп до колекция от 115 медицински учебника.

11 март, 2021

Временен достъп до базата данни от EBSCO „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS)

 

От 1 март до 30 април 2021 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до новата база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS). Временният достъп се предоставя от издателя за всички членове на БИК. Базата данни ще се визуализира автоматично. Повече информация на сайта на #БИК


08 март, 2021

Кои са новите метрики за използване на електронни ресурси в Counter 5?


Има няколко вида метрики за използване в  новия стандарт Counter 5 за статистика на използването на електронни ресурси, които основно се разделят на два типа: Investitions/ търсения и requests/преглеждания.
Investitions (Търсения) са, когато потребителят извърши действие свързано с  достъп до елемент от съдържанието - резюме или заглавие на дадена публикация, докато requests /преглеждания  означава  действия, свързани с достъп до пълния текст.
Investitions (търсения) могат да са:
 • „Total_Item_Investigations’“: общ брой пъти,  когато потребителят разглежда  елемент от съдържанието или информация, свързана с достъпа до съдържанието.
 •  Unique_Item_Investitions:  Това е броя на уникалните елементи на съдържанието (напр. глави) разгледани  от потребител.
 •  Unique_Title_Investitions: броя уникални заглавия (напр. книги), разгледани от потребителя.
Рequests(преглеждания) на пълен текст
 •  Total_Item_Requests: общ брой пъти, когато е изтеглен  пълния текст на публикация.
 •  Unique_Item_Requests: брой пъти, когато е изтеглен  пълния текст  за първи път (например глави), от даден потребител.
 •  Unique_Title_Requests: брой достъпени уникални заглавия (напр. книги) в пълен текст от потребител.
Можем да обобщим, че реалната статистика на използване е в броя преглеждания с достъп до текст или requests.
В петото издание на Counter Reports има четири различни типа показатели за търсене: Но кoe търсене какво означава?
 • Searches_Regular: колко пъти потребителят търси в база данни, която е активно избрана от списък с опции или само в една база данни.
 • Searches_Automated: колко пъти потребителят търси в база данни, когато не е избрал активно базата данни от списъка с данни, а търси в множество бази данни по подразбиране.
 • Searches_Platform: колко пъти потребителят търси в базите данни на дадена платформа, независимо от броя на базите данни, включени в търсенето.
 •  Searches_Federated: колко пъти търсенето се извършва със специализиран софтуер, позволяващ търсене  в разнородни/различни бази данни.

  Източници:
  The friendlyguide to release 5 for librarians
  COUNTER Code of Practice for Release 5.

21 ноември, 2019


Българският информационен консорциум Ви кани на Националната си годишна среща, която ще се проведе на 27.11.2019 г. (сряда) в зала № 207 „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, Централна сграда на БАН, ет. 2, ул. 15 ноември №1, гр. София. Можете да заявите Вашето участие до 22.11.2019 г., като попълните РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.


11 февруари, 2019

Tоп десет показатели на виталност на академичните библиотеки

Запознайте се със статията на Дейвид Папас за десетте показателя за жизненост в по-малките академични библиотеки, публикувана онлайн.

1. КОМФОРТ
Комфортът като показател е на първо място в списъка, защото без адекватни условия за изучаване или практикуване на усвоените знания, изискваните стандарти за информационна грамотност ще имат по-малко въздействие върху учебния процес.

2. ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ
Възможността библиотекарите да предлагат избираеми курсове за информационна грамотност е отдавнашен показател за работата на библиотеката с читателите.

3. КАЧЕСТВО НА ПЕРСОНАЛА
Съотношението на персонала към броя читатели се оказва в лесно забележим и постоянен показател за жизненост.

4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Структурата отразява отговорността на библиотеката към нуждите на потребителите.

5. ПРОМЯНА
Готовността за промяна на услуги и колекции е важен показател за жизнеността на организацията.

6. СТУДЕНТИ ПОМОЩНИЦИ
Студентите-помощници в библиотеката играят решаваща роля в ежедневното обслужване.

7. СПРАВОЧНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Нуждата от професионална справочна дейност се увеличава в сферата на висшето образование, където понятия като самостоятелно обучение и базирано на умения обучение започват да се разпространяват.

8. АРХИВНА ФУНКЦИЯ
Остава и функцията по опазване на библиотечните колекции и фондове.

9. РАЗХОДИ ЗА СТУДЕНТИ
Разходите за информационни ресурси за студент от университета са основен показател за осъществявоемостта на политиките на библиотеката.

10. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО И УСЛУГИ
Признаването на библиотеката като мощен фактор на влияние в сегашния и бъдещия успех на студентите посредством подходящото пространство и услуги е свързано с ангажираността на администрацията по отношение на библиотечните нужди.
Други:

Наличието на технологии може да било важен показател за виталност преди десетилетие, но това вече не е вярно, поради простата причина, че технологиите присъстват чрез достъпността до тях и уеб страниците  с ресурси и услуги на библиотеките.  Броят посетители на акдемичната библиотека остава важен фактор за виталността на библиотеката на своята общност.

29 август, 2018

Прилагане на Договора от Маракеш за лица с увреждания. Практическото ръководство за библиотекари


Запознайте се с новото ръководство, озаглавено "Първи стъпки. Прилагане на Договора от Маракеш за лица с увреждания. Практическото ръководство за библиотекари" (Practical guide to the Marrakesh Treaty for persons with print disabilities) е насочено основно към библиотекарите в страните, които са се присъединили към Договора от Маракеш.
Прочетете повече на: http://www.eifl.net/news/eifl-co-launches-new-marrakesh-guide-ifla

11 април, 2018

Привилегията да сме информирани


Българският информационен консорциум и Библиотеката на Нов български университет Ви канят да участвате в семинара „Привилегията да сме информирани: Новите продукти на „Brill", „American Physical Society", „Bloomsbury", „Elsevier" и „De Gruyter", който ще се проведе на 17 април 2018 г. в гр. София, ул. „Монтевидео" № 21, Нов български университет, Център за книгата, Библиотека, Семинарна зала. Ако до сега не сте заявили вашето участие, направете това най-късно до 15.04.2018 г., като попълните електронна регистрационна форма

Пълната програма на семинара е публикувана в сайта на БИК: Семинар „Привилегията да сме информирани"